Đàn Organ ctk 1500

3.500.000


Bán đàn organ ctk 1500 tại Trung tâm nhạc Thánh Tâm

SĐT: 0948.837.857

61 phím kiểu piano

120 âm sắc

70 điệu đệm

50 điệu nhạc Dance

100 kho bài nhạc

Bán Nhạc Cụ khác