Bán Nhạc Cụ học Nhạc

Trung Tâm dạy nhạc Thánh Tâm là Trung Tâm dạy nhạc tại Biên Hòa chuyên bán các loại nhạc cụ chuyên dùng trong việc học nhạc. Các loại Nhạc cụ dành cho hoc viên học" Organ - Guitar i Piano - Trống - Violin - Saxophon - Thanh Nhạc - Ukulele. Học viên đang theo học tại Trung Tâm có thể sử dụng nhạc cụ miễn phí tại lớp học

Thời khóa biểu

Trung Tâm Dạy Nhạc Biên Hòa