Bán đàn LK-265

4.750.000


Bán đàn Organ Lk-265 tại Trung tâm nhạc Thánh Tâm

ĐT; 0948.837.857

61 phím sáng kiểu piano

400 âm sắc

100 điệu đệm

Phản hồi cảm ứng

50 điệu nhạc Dance

Bán Nhạc Cụ khác

YAMAHA PSR E403

YAMAHA PSR E403

* *Bạn đang chơi đàn hay đang học đánh đàn. . . . . 
* Bạn quá "Chán Ngán" với cây đàn mình đang tâp vì quá ít chức năng
* Bạn muốn mua cây đàn chuyên nghiệp nhưng không đủ kinh tế
=> Vậy những sản phẩm cận cao cấp sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những việc trên


Thời khóa biểu

Trung Tâm Dạy Nhạc Biên Hòa