Bán đàn LK-265

4.750.000


Bán đàn Organ Lk-265 tại Trung tâm nhạc Thánh Tâm

ĐT; 0948.837.857

61 phím sáng kiểu piano

400 âm sắc

100 điệu đệm

Phản hồi cảm ứng

50 điệu nhạc Dance

Bán Nhạc Cụ khác