Bán Đàn Organ WK-240

6.745.000


Đàn casio WK-240 tại Trung tâm nhạc Thánh Tâm

ĐT: 0948.837.857

Đàn Organ Casio WK 240

  • 76 phím kiểu piano
  • 600 âm sắc
  • 180 điệu nhạc
  • 152 bài nhạc
  • Hướng dẫn 3 bước tự học
  • Lưu trữ cài đặt (8 x 4 bank)
  • Jack cắm Micro

Bao gồm: Đàn, Adaptor, Chân

Bán Nhạc Cụ khác