Mùa Thu Ngày Khai Trường - Trung Tâm Nhạc Thánh Tâm

Bài hát: Mùa Thu Ngày Khai Trường

Được thu âm tại Trung Tâm Dạy Nhạc Biên Hòa

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 

Trung Tâm Dạy Nhạc Biên Hòa

Đào tạo các lớp thanh nhạc: Guita, Piano, Violon, Organ tại Biên Hòa
Địa chỉ: B7 Phan Chu Trinh - KPI - P. Quang Vinh - Tp Biên Hòa - Đồng Nai
Điện Thoại: 0948 837 867
Website: http://trungtamdaynhacbienhoa.com/