Đệm thánh ca

Dạy đệm đàn Thánh Ca

Nội dung của Khóa học Đệm Thánh Ca bằng đàn Piano và đàn Organ

Xem thêm

Học đệm đàn thánh ca tại trung tâm âm nhạc thánh tâm

Học viên có thể lựa chọn theo nhu cầu: Đệm Thánh ca bằng Piano hoặc Đệm Thánh ca bằng Organ

Xem thêm