Đàn Guitar Taylor 410CE

58.100.000


Đàn Guitar  Taylor 410CE

Hình dạng : Dreadnought - các flatpicker âm thanh mạnh mẽ, strummer love ·

Khung : Forward Shifted với Relief Rout.

 Loại gỗ: Ovangkol, cùng họ với gỗ rosewood với nhiều đặc thù âm thanh giống nhau 

Đường cắt: phong cách Venice - đường cắt phổ biến, cong dịu dàng ·

Điện tử: hệ thống Expression khuếch trương âm trầm acoustic cho cây ghita của bạn ·

Các bố trí: 400 Series: các chi tiết, khả năng chơi nhạc và chi tiết trang trí xác định rõ từng trong series

SĐT: 0948.837.857